Praktische informatie

Hoeveel kost een les?

 • standaard tarief: 67,50 euro incl. btw, als je de lessen niet zelf, of slechts gedeeltelijk zelf hoeft te betalen.
 • Korting tarief: 57,50 euro incl. btw, als je de lessen zelf moet betalen
 • Studenten/jongeren tarief: 47,50 euro incl. btw.

Als je zelfstandig bent kan je de lessen vaak aftrekken van de belasting en de BTW terug krijgen. Sommige zorgverzekeraars vergoeden de Alexander Techniek, maar de laatste tijd is dat niet vaak meer het geval. Het beste kan je het zelf navragen bij jouw eigen zorgverzekering. Soms zijn er ook andere manieren van vergoeding mogelijk; via de werkgever (persoonlijke portefeuille), subsidies of sponsors.

Hoeveel kost een workshop?

Als u graag een workshop of training wilt boeken voor uw bedrijf of organisatie kunt u voor tarieven het best contact met mij opnemen per email; m@thinkup.nl

Wat gebeurt er in een les?

Elke les bestaat uit drie vaste elementen:

 1. het zitten en opstaan uit een stoel om de basis principes aan de hand van deze eenvoudige beweging aan te leren, 
 2. het liggen op een tafel om zo de ruggengraat en tussenwervel schijven te laten herstellen en overbodige spanning in spieren los te laten
 3. een activiteit uit het dagelijks leven, waarin aandacht is voor de manier waarop je die activiteit uitvoert, zoals wandelen, fietsen, computer werk, het spelen van je instrument, je slaaphouding, hardlopen, stofzuigen etc.

In de les gebruik ik uiteraard verbale instructies. Maar ik ben ook getraind  om je met mijn handen te laten ervaren hoe een ongunstige beweging soepeler kan verlopen dan je denkt. Ook dienen mijn handen om je bijvoorbeeld te herinneren om iets niet onnodig aan te spannen of je adem vrij te laten bewegen naar de ribben en de buik.

Zijn de lessen individueel of in groepen?

De lessen zijn individueel, al geef ik wel introductie workshops en verdiepings-workshops aan kleine groepen. Zie workshop pagina

Ook geef ik introductie workshops aan grote groepen, zoals leden van een orkest.

Wat moet ik aan?

Je kunt het best in soepel zittende kleding naar de les komen. 

Hoe lang duurt een les?

Een les duurt 40-50 min. Soms ga ik iets langer door, dus het best om niet te strak erna de volgende afspraak te plannen.

Krijg ik opdrachten/oefeningen mee naar huis?

Ja! Alexander Techniek leren lijkt op het leren van een muziek instrument. Verwacht wordt dat je zelf thuis de actieve-rust oefening doet (15 min. per dag) en regelmatig aan de AT principes denkt tijdens je dagelijkse bezigheden.

Hoeveel lessen heb ik nodig?

Om te kijken of Alexander Techniek iets voor jou is, heb je aan twee/drie lessen genoeg. Spreekt het je aan, dan is bij sommige mensen een korte serie van zo’n tien lessen genoeg; anderen hebben gecompliceerdere klachten waardoor ze meer tijd nodig hebben. Weer anderen willen graag meer de diepte in en komen om die reden voor een langere periode. 

Hoe vaak zijn de lessen?

Lessen zijn meestal wekelijks. Als je agenda het toelaat is het in het begin raadzaam twee keer in de week les te nemen. Dat versnelt het proces aanzienlijk en scheelt uiteindelijk tijd en dus geld. Aan het eind van de serie lessen wordt de frequentie afgebouwd. Als je stopt kan je onafhankelijk van mij, zelfstandig, doorgaan.

Wat is uniek/anders aan de Alexander Techniek?

 • dat het gaat om los te laten wat onbehulpzaam en onnodig is, i.t.t iets op een nieuwe manier te doen door aan te spannen.
 • het leren gebruiken van je brein om bewegingen te versoepelen.
 • het bevorderen van je ademhaling die je goed wil laten doorgaan tijdens al je dagelijkse activiteiten.
 • het herprogrammeren van je hersenen door ‘ander te denken’ i.p.v oefeningen doen.
 • de efficiëntie; je past de principes toe tijdens je activiteiten. Je hoeft niet te stoppen met je bezigheden.
 • het coördineren van het gehele lichaam en niet slechts het gedeelte van het lijf met de pijn/het probleem (waar de oorzaak meestal niet zit).
 • het observeren van jezelf als geheel; wat je denkt, wat je doet en hoe je je voelt beïnvloeden elkaar constant. 
 • het aandacht geven aan het HOE; hoe doe je je fysio oefening, yoga pose? Hoe speel je die triller zonder vast te lopen, hoe zwem je zonder nekpijn?

Waarom heet de Alexander Techniek geen Alexander therapie?

Dat Alexander Techniek is een vorm van re-educatie. Je leert echt een techniek die je zelf na een serie lessen zal kunnen toepassen tijdens al je dagelijkse activiteiten. Je krijgt de middelen om uiteindelijk onafhankelijk van je leraar te zorgen voor je eigen gezondheid, coördinatie en rust. Het is geen behandeling omdat je niet passief ‘beter gemaakt’ wordt, al kunnen de therapeutische effecten wel groot zijn en klachten verdwijnen. 

Wat voor opleiding heeft een Alexander Techniek leraar gehad?

De opleiding tot leraar Alexander Techniek duurt drie jaar en bestaat uit tenminste 1600 uur dagonderwijs door speciaal daartoe gekwalificeerde leraren. Ik heb mijn opleiding genoten aan het Alexander Techniek Centrum Amsterdam waar ik afstudeerde in 2002. Ik ben erkend door de NeVLAT (Nederlandse Vereniging van leraren in de Alexandertechniek) en tevens door de andere nationale zusterverenigingen, zoals STAT (Society of teachers in the Alexander Technique). Deze erkenning aan leraren in de Alexander Techniek wordt slechts gegeven wanneer men een door NeVLAT of door een van de andere zusterverenigingen erkende 3-jarige dagopleiding met goed gevolg doorlopen heeft.

Website Alexander Techniek Centrum Amsterdam: www.alexandertechniek.org Website NeVLAT: www.alexandertechniek.nl Website STAT: www.stat.org.uk