Praktische informatie

Hoeveel kost een les?

Lessen duren 45 min. en kosten:

 • 70 euro excl. BTW (84,70 incl.BTW), als je de lessen niet zelf, of slechts gedeeltelijk zelf hoeft te betalen.
 • 49,59 euro excl. BTW (60,- incl BTW), als je de lessen zelf moet betalen
 • 41,32 euro excl. BTW (50,- incl BTW): in sommige gevallen krijgen studenten of kinderen tot 18 jaar nog meer korting.

Als je moet rondkomen van een minimum inkomen en het moeilijk gaat worden om de lessen te betalen, neem dan contact met me op.

Als je zelfstandig ondernemer bent kan je de lessen vaak aftrekken van de belasting onder beroepskosten of bijscholing en kan je de BTW terug krijgen.

Sommige zorgverzekeraars vergoeden de Alexander Techniek, maar de laatste tijd is dat niet vaak meer het geval. Het beste kan je het zelf navragen bij jouw eigen zorgverzekering.

Vaak zijn er ook andere manieren van vergoeding mogelijk; via de werkgever (persoonlijke portefeuille), werktuig PPO, het Sociaal Fonds Podiumkunsten, of andere subsidies of sponsors.

Hoeveel kost een workshop?

Als u graag een workshop of training wilt boeken voor uw bedrijf of organisatie kunt u voor tarieven het best contact met mij opnemen per email; m@thinkup.nl

Wat gebeurt er in een les?

Meestal bestaat een les uit drie vaste elementen:

 1. het zitten en opstaan uit een stoel om de basis principes aan de hand van deze eenvoudige beweging aan te leren, 
 2. het liggen op een tafel om zo de ruggengraat en tussenwervel schijven te laten herstellen en overbodige spanning in spieren los te laten
 3. een activiteit uit het dagelijks leven, waarin aandacht is voor de manier waarop je die activiteit uitvoert, zoals wandelen, fietsen, computer werk, het spelen van je instrument, je slaaphouding, hardlopen, stofzuigen etc.

In de les gebruik ik uiteraard verbale instructies. Maar ik ben ook getraind  om je met mijn handen te laten ervaren hoe je overbodige spanning los kan laten, en hoe je een gespannen beweging soepeler kan laten verlopen. Ook dienen mijn handen om je bewuster te maken van je gewoontepatronen en om je te herinneren om bijvoorbeeld je adem vrij te laten.

Kunnen Alexander Techniek lessen ook online?

Ja dat kan: ik geef meerdere studenten uit het buitenland les via Zoom, en ben tot de conclusie gekomen dat het ook heel goed werkt. Bovendien is het zeer praktisch in tijden van een pandemie of als de reisafstand te groot is.
Mijn persoonlijke voorkeur gaat wel uit naar live lessen, maar ik zie ook een duidelijk voordeel aan het volgen van online lessen: het vergroot de zelfstandigheid van de leerling.
Online lessen kunnen via Zoom, Teams of Facetime.

Zijn de lessen individueel of in groepen?

De lessen zijn individueel, al geef ik wel introductie workshops en verdiepings-workshops aan kleine groepen. Zie workshop pagina

Ook geef ik introductie workshops aan grote groepen, zoals leden van een orkest.

Wat moet ik aan?

Je kunt het best in soepel zittende kleding naar de les komen waarin je gemakkelijk kan bewegen.

Hoe lang duurt een les?

Een les duurt 45 min. Soms ga ik iets langer door, dus het best om niet te strak erna de volgende afspraak te plannen.

Krijg ik opdrachten/oefeningen mee naar huis?

Ja! Alexander Techniek leren lijkt op het leren van een muziek instrument. Verwacht wordt dat je zelf thuis de actieve-rust oefening doet (15 min. per dag) en regelmatig aan de AT principes denkt tijdens je dagelijkse bezigheden.

Hoeveel lessen heb ik nodig?

Om te kijken of Alexander Techniek iets voor jou is, heb je aan twee/drie lessen genoeg. Spreekt het je aan, dan is bij sommige mensen een korte serie van zo’n tien lessen genoeg; anderen hebben gecompliceerdere klachten waardoor ze meer tijd nodig hebben. Weer anderen willen graag meer de diepte in en komen om die reden voor een langere periode. 

Hoe vaak zijn de lessen?

Lessen zijn meestal wekelijks. Als je agenda het toelaat is het in het begin raadzaam twee keer in de week les te nemen. Dat versnelt het proces aanzienlijk en scheelt uiteindelijk tijd en dus geld. Aan het eind van de serie lessen wordt de frequentie afgebouwd. Als je stopt kan je onafhankelijk van mij, zelfstandig, doorgaan.

Wat is uniek/anders aan de Alexander Techniek?

 • je leert los te laten wat onbehulpzaam en onnodig is, i.t.t iets proberen te corrigeren door te doen (= door aan te spannen/harder te werken).
 • je gebruikt bewust je brein om coördinatie te verbeteren en bewegingen te versoepelen.
 • je ademhaling staat altijd voorop; die wil je goed laten doorgaan tijdens al je dagelijkse activiteiten.
 • het herprogrammeren van je hersenen door ‘anders aan te sturen/anders te denken’
 • efficiëntie; je past de principes toe tijdens je activiteiten. Je hoeft niet te stoppen met je bezigheden om ’te Alexandertechnieken’.
 • aandacht voor het gehele lichaam en niet slechts het gedeelte van het lijf met de pijn/het probleem (en waar de oorzaak meestal niet zit).
 • en niet alleen het gehele lichaam; ook je gevoel en je denken horen erbij! Wat je denkt, hoe je iets doet en hoe je je voelt beïnvloeden elkaar constant. 
 • het aandacht geven aan de manier waarop; hoe zit je achter de computer? Hoe doe je je fysio oefening, yoga pose? Hoe speel je die triller zonder vast te lopen, hoe zwem je zonder nekpijn?

Waarom heet de Alexander Techniek geen Alexander therapie?

Dat Alexander Techniek is een vorm van re-educatie, oftewel her-leren, door los te laten wat onnodig is. Je krijgt de middelen om uiteindelijk onafhankelijk van je leraar te zorgen voor je eigen gezondheid, coördinatie en rust. Het is geen behandeling omdat je niet passief ‘beter gemaakt’ wordt: je leert echt een techniek die je actief, zelf na een serie lessen zal kunnen toepassen tijdens al je dagelijkse activiteiten. Dat gezegd hebbende kunnen de therapeutische effecten wel groot zijn en klachten verminderen of verdwijnen. 

Wat voor opleiding heeft een Alexander Techniek leraar gehad?

De opleiding tot leraar Alexander Techniek duurt drie jaar en bestaat uit tenminste 1600 uur dagonderwijs door speciaal daartoe gekwalificeerde leraren. Ik heb mijn opleiding genoten aan het Alexander Techniek Centrum Amsterdam waar ik afstudeerde in 2002. Ik ben erkend door de NeVLAT (Nederlandse Vereniging van leraren in de Alexandertechniek) en tevens door de andere nationale zusterverenigingen, zoals STAT (Society of teachers in the Alexander Technique). Deze erkenning aan leraren in de Alexander Techniek wordt slechts gegeven wanneer men een door NeVLAT of door een van de andere zusterverenigingen erkende 3-jarige dagopleiding met goed gevolg doorlopen heeft.

Website Alexander Techniek Centrum Amsterdam: www.alexandertechniek.org Website NeVLAT: www.alexandertechniek.nl Website STAT: www.stat.org.uk