Is er wetenschappelijk onderzoek gedaan naar Alexander Techniek?

Ja, er zijn meerdere onderzoeken gedaan. Het grootste is een wetenschappelijk onderzoek naar rugpijn en Alexander Techniek gepubliceerd in the British Medical Journal. Klik hier» voor meer informatie. Een samenvatting van al het wetenschappelijk onderzoek dat naar Alexander Techniek gedaan is staat op www.alexandertechnique.com/research.htm»

Wat gebeurt er in een les?

Leraren Alexander Techniek geven les door (dagelijkse) bewegingen als zitten en opstaan uit een stoel, bukken, wandelen en tillen te begeleiden met hun handen en door verbale instructies te geven.

Simpele bewegingen als staan, tillen en wandelen komen in de les aan bod.

Ook lig je elke les op een tafel waarbij je overbodige spanning los leert laten. Uiteindelijk kunnen naast dagelijkse bewegingen ook ingewikkelder zaken aan bod komen als computerwerk of het bespelen van een instrument.

Hoeveel kost een les?

Een les kost 65 euro incl. BTW maar korting is mogelijk, afhankelijk van je financiële situatie en wie de lessen betaalt. Een les duurt 45 min. Voor de meeste studenten geldt een reductie tarief van 45 euro. Als je zelfstandig bent kan je de lessen vaak aftrekken van de belasting en de BTW terug krijgen. Sommige zorgverzekeraars vergoeden de Alexander Techniek, maar de laatste tijd is dat niet vaak meer het geval. Het beste kan je het zelf navragen bij jouw eigen zorgverzekering. Soms zijn er ook andere manieren van vergoeding mogelijk; via de werkgever (persoonlijke portefeuille), subsidies of sponsors.

Wanneer?

Mijn lesgeef dagen zijn over het algemeen maandag, dinsdag donderdag en vrijdag. In uitzonderlijke gevallen geef ik ook ‘s avonds les, maar niet in het weekend.

Hoeveel lessen heb ik nodig?

Om te kijken of Alexander Techniek iets voor jou is, heb je aan één les genoeg. Spreekt het je aan, dan is bij sommige mensen een korte serie van zo’n tien lessen genoeg; anderen hebben gecompliceerdere klachten waardoor ze meer tijd nodig hebben. Weer anderen willen graag meer de diepte in en komen om die reden voor een langere periode. In het begin is het raadzaam twee keer in de week les te nemen. Dat versnelt het proces aanzienlijk en scheelt uiteindelijk tijd en dus geld.

Op de tafel kan je overbodige spanning makkelijker loslaten.

Waarom heet de Alexander Techniek geen Alexander therapie?

Dat Alexander Techniek geen Alexander therapie genoemd wordt heeft te maken met het feit dat je echt een techniek leert die je zelf na een aantal lessen altijd en overal zal kunnen toepassen. Het is geen behandeling of therapie, je wordt niet passief ‘beter gemaakt’. Bij Alexander Techniek leer je een techniek die je onafhankelijk van je leraar actief in praktijk zult gaan brengen om zo je eigen gezondheid, rust en welzijn te vergroten. De therapeutische effecten van de Alexander Techniek kunnen wel degelijk groot zijn, maar we noemen de Alexander Techniek officieel dus geen Alexander therapie.

Wat voor opleiding heeft een Alexander Techniek leraar gehad?

De opleiding tot leraar Alexander Techniek duurt drie jaar en bestaat uit tenminste 1600 uur dagonderwijs door speciaal daartoe gekwalificeerde leraren. Ik heb mijn opleiding genoten aan het Alexander Techniek Centrum Amsterdam waar ik afstudeerde in 2002. Ik ben erkend door de NeVLAT (Nederlandse Vereniging van leraren in de Alexandertechniek) en tevens door de andere nationale zusterverenigingen, zoals STAT (Society of teachers in the Alexander Technique). Deze erkenning aan leraren in de Alexander Techniek wordt slechts gegeven wanneer men een door NeVLAT of door een van de andere zusterverenigingen erkende 3-jarige dagopleiding met goed gevolg doorlopen heeft. Website Alexander Techniek Centrum Amsterdam: www.alexandertechniek.org» Website NeVLAT: www.alexandertechniek.nl» Website STAT: www.stat.org.uk»

Wat kan ik nu al doen?

Het is onmogelijk de Alexander Techniek te leren zonder leraar. Dat zou hetzelfde zijn als aan een blind iemand uitleggen hoe de kleur rood eruit ziet. Toch kan je nu al iets doen dat duizenden mensen al veel goeds heeft gebracht, de lig-oefening. Enkele positieve effecten zijn:

  • loslaten van overbodige spierspanning
  • een alert, rustig, sterk en positief gevoel
  • verlichting van nek-rug-schouderpijn en RSI
  • vermindering van stress en zenuwen

De lig-oefening.

Zorg dat je op een stevige warme ondergrond gaat liggen, bijvoorbeeld op vloerbedekking of een kleed (niet op een bed of bank). Je hoofd ligt op een stapeltje boeken en je knieën wijzen naar het plafond. Je kunt de lig-oefening bijvoorbeeld ’s ochtends doen om de dag fris te beginnen, in een pauze, of juist om te herstellen na een stressvolle dag. De lig-oefening doe je idealiter minstens één keer per dag zo’n 10 tot 15 minuten. In je ruggengraat bevinden zich tussenwervelschijven, tussen de ruggenwervels. Zij geven de ruggengraat veerkracht. Gedurende de dag wordt door de werking van de zwaartekracht en door de manier waarop we bewegen het vocht langzaam een beetje uit de tussenwervel schijven geperst. Tijdens de lig-oefening kunnen deze zich weer vullen met vocht alsof het sponsjes zijn. De zwaartekracht krijgt tijdens de lig-oefening even niet de kans verticale druk uit te oefenen op de wervelkolom, waardoor hij weer kan terugkeren naar zijn optimale lengte en staat.

Hoe onderscheidt de Alexander Techniek zich van andere therapieën die op houding en beweging zijn gericht?

Wat heerlijk, zo vrij bewegen!

Belangrijke verschillen zijn dat je met de Alexander Techniek de beoogde veranderingen bereikt door los te laten wat er te veel aan spierspanning is, dat zwakke spieren ongemerkt sterker worden door de Alexander Techniek steeds toe te passen, en de nadruk op de voor de Alexander Techniek zo  belangrijke mentale kant van dit verhaal. lees verder»