Flow

10 okt 2011

Het beste wapen tegen podium-angst is het volledig opgaan in de muziek. De meeste musici zullen zich hun meest geweldige concert wel kunnen herinneren: alles loopt als vanzelf, je geniet van elke noot, je voelt de muziek in elke vezel van je lijf. Psychologen noemen dit flow. Hoe kan je ervoor zorgen dat je de kans op flow zo groot mogelijk maakt?

Traditioneel zijn musici vooral bezig met het vergroten van hun prestatie door hard te studeren. Maar je kunt ook veel winst behalen door je aandacht te richten op het voorkomen dat je te zenuwachtig wordt. Dit is precies waar de Alexander Techniek je mee kan helpen. Je leert voorkomen dat je dingen denkt die je zenuwachtig maken. Dat je dingen denkt die je coördinatie bemoeilijken. Zoals:

“Nee toch, alweer vals”, of “ik had harder moeten studeren”, of “ik moet laten zien dat ik goed kan spelen”, of “nu komt dat vreselijk moeilijke stukje”.

Als je je al gestresst en zenuwachtig voelt tijdens het studeren is de kans dat je op het podium lekker zal musiceren ook kleiner geworden. Het is dus van belang dat je al die uren dat je thuis studeert heerlijk met plezier, genietend van de muziek en goed gecoördineerd aan het spelen bent. De Alexander Techniek kan je hier enorm mee helpen. Lees hierover meer in mijn blog studietips»

Als je het podium opstapt in de overtuiging dat het ‘perfect moet’, dat je ‘zo min mogelijk fouten wilt maken’ dat je ‘ontzettend je best gaat doen’, is de kans dat je plezierig en vrij zult musiceren kleiner geworden. Mensen die niet zo veel last van zenuwen hebben denken eerder dingen als; ‘in dit stuk ga ik deze sfeer neerzetten’, of  ‘ik ga het publiek ontroeren’, of ‘dit stuk is zo mooi ik kan niet wachten het te laten horen’, of ‘daar komt die hoge noot: hebbes!’

Er is een geweldig boek dat hierover gaat: The inner game of music (of in het Nederlands; innerlijk musiceren) van Barry Green. Een absolute aanrader. Lees het boek en ga aan de slag. En neem Alexander Techniek les! Je gedachten kunnen je enorm helpen om lekker te spelen op het podium.

Veel succes!